سارم – سامانه سنجش آنلاین رضایت مشتریان

مشخصات فردی


نام*

نام خانوادگی*

پست الکترونیک*

شماره تماس*

تلفن همراه*

کدپستی

نام شرکت*

شماره فاکتور*

مورخه

کد رهگیری*


محصول و خدمات دریافت شده


نوع محصول یا خدمات دریافت شده*


سوالات نظر سنجی


1- تنوع محصولات و خدمات ارائه شده*
2- طراحی ظاهری محصول ارائه شده*
3- کیفیت و صحت عملکرد محصولات*
4- میزان انطباق محصولات و خدمات با خواسته شما*
5- کیفیت و خدمات ارائه شده نسبت به قیمت*
6- تحویل به موقع سرویس یا محصول*
7- میزان صحت کارکرد محصول در هنگام تحویل*
8- نحوه برخورد پرسنل بخش آموزش*
9- نحوه برخورد پرسنل شرکت*
10- نحوه ارتباط با مدیران شرکت در صورت لزوم*
11- پاسخگویی به مشتری و دریافت درخواستها و شکایات وی*
12- نحوه پیگیری نظرات ،پیشنهادات و انتقادات شما*
13- سرعت عمل در تامین خواسته های مشتری*
14- نحوه برخورد کارکنان واحد گارانتی و خدمات پس از فروش*
15- انجام صحیح و پیگیری به موقع موارد تحت پشتیبانی*
16- تعمیر، رفع ایراد و بروز رسانی محصولات*
17- نحوه برخورد کارشناس فروش*
18- نحوه تسویه حساب*

یادداشت شما


یادداشت شما